Language: :: Eng :: Ita :: Ger :: Esp :: Ru ::

Gradovi

Metroparking Beograd

Parking

Preduzeće obavlja kompletnu komunalnu delatnost uređenja i održavanja javnih parkirališta u opštinama:

Kikinda, RS
Aranđelovac, RS
Mladenovac, RS
Leskovac, RS
Sokobanja, RS

Informacioni sistema za kontrolu i naplatu parkiranja putem SMS-a implementirani su i u sledećim gradovima:

Podgorica, RCG
Herceg Novi, RCG
Tivat, RCG
Kumanovo, MK
Jagodina, RS
Smederevska Palanka, RS
Svilajnac, RS
Vranjska Banja, RS

Kikinda

Kikinda

42 000 stanovnika
1300 parking mesta
SMS naplata
I i II zona
Kratki brojevi 9231, 9232, 9233
Pauk služba
Komunalna delatnost uređenja i održavanja parking prostora od 24.01.2007. godine.

Radno vreme:
Radnim danima od 07 -21h
Subotom od 07 - 15h

Telefon: 0230/435-314.

Cenovnik usluga - preuzmi cenovnik

OBAVEŠTAVAJU SE KORISNICI DA PRILIKOM PLAĆANJA PARKING KARTE SLANJEM SMS PORUKA ZAKLJUČUJU UGOVOR O KORIŠĆENJU USLUGA PARKING SERVISA, PRI ČEMU OPERATORI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA ISTUPAJU ISKLJUČIVO KAO ZASTUPNICI PARKING SERVISA U POSTUPKU ZAKLJUČENJA ODNOSNOG UGOVORA I NAPLATE CENE PARKING KARTE, TE DA SE KORISNICI ZA SVA EVENTUALNO SPORNA PITANJA MOGU OBRATITI DIREKTNO PARKING SERVISU. TAKOĐE, OBAVEZE KORISNIKA PREMA PARKING SERVISU SMATRAĆE SE IZMIRENIM KADA KORISNIK IZMIRI SVOJE OBAVEZE PREMA OPERATORU U POGLEDU KUPLJENIH PARKING KARATA.

Leskovac

Leskovac

78 000 stanovnika
1200 parking mesta
SMS naplata
I i II zona
Kratki brojevi 8160, 8161, 8162
Pauk služba
Komunalna delatnost uređenja i održavanja parking prostora od 31.08.2009. godine

OBAVEŠTAVAJU SE KORISNICI DA PRILIKOM PLAĆANJA PARKING KARTE SLANJEM SMS PORUKA ZAKLJUČUJU UGOVOR O KORIŠĆENJU USLUGA PARKING SERVISA, PRI ČEMU OPERATORI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA ISTUPAJU ISKLJUČIVO KAO ZASTUPNICI PARKING SERVISA U POSTUPKU ZAKLJUČENJA ODNOSNOG UGOVORA I NAPLATE CENE PARKING KARTE, TE DA SE KORISNICI ZA SVA EVENTUALNO SPORNA PITANJA MOGU OBRATITI DIREKTNO PARKING SERVISU. TAKOĐE, OBAVEZE KORISNIKA PREMA PARKING SERVISU SMATRAĆE SE IZMIRENIM KADA KORISNIK IZMIRI SVOJE OBAVEZE PREMA OPERATORU U POGLEDU KUPLJENIH PARKING KARATA.

Aranđelovac

Aranđelovac

24 000 stanovnika
1100 parking mesta
SMS naplata
I, II i III zona
Kratki brojevi 9341, 9342,
9343, 9344, 9345
Pauk služba
Komunalna delatnost uređenja i održavanja parking prostora od 06.06.2007. godine

OBAVEŠTAVAJU SE KORISNICI DA PRILIKOM PLAĆANJA PARKING KARTE SLANJEM SMS PORUKA ZAKLJUČUJU UGOVOR O KORIŠĆENJU USLUGA PARKING SERVISA, PRI ČEMU OPERATORI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA ISTUPAJU ISKLJUČIVO KAO ZASTUPNICI PARKING SERVISA U POSTUPKU ZAKLJUČENJA ODNOSNOG UGOVORA I NAPLATE CENE PARKING KARTE, TE DA SE KORISNICI ZA SVA EVENTUALNO SPORNA PITANJA MOGU OBRATITI DIREKTNO PARKING SERVISU. TAKOĐE, OBAVEZE KORISNIKA PREMA PARKING SERVISU SMATRAĆE SE IZMIRENIM KADA KORISNIK IZMIRI SVOJE OBAVEZE PREMA OPERATORU U POGLEDU KUPLJENIH PARKING KARATA.

Soko Banja

Soko Banja

9 000 stanovnika
460 parking mesta
SMS naplata
I i II zona
Kratki brojevi 9108, 9109, 9110
Pauk služba
Komunalna delatnost uređenja i održavanja parking prostora od 25.01.2010. godine

Leskovac

Mladenovac

Jedna od 17 beogradskih opština
25 000 stanovnika
Komunalna delatnost uređenja i održavanja parking prostora od 01.11.2011.godine
1200 parking mesta
SMS naplata
I i II zona
Pauk služba

OBAVEŠTAVAJU SE KORISNICI DA PRILIKOM PLAĆANJA PARKING KARTE SLANJEM SMS PORUKA ZAKLJUČUJU UGOVOR O KORIŠĆENJU USLUGA PARKING SERVISA, PRI ČEMU OPERATORI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA ISTUPAJU ISKLJUČIVO KAO ZASTUPNICI PARKING SERVISA U POSTUPKU ZAKLJUČENJA ODNOSNOG UGOVORA I NAPLATE CENE PARKING KARTE, TE DA SE KORISNICI ZA SVA EVENTUALNO SPORNA PITANJA MOGU OBRATITI DIREKTNO PARKING SERVISU. TAKOĐE, OBAVEZE KORISNIKA PREMA PARKING SERVISU SMATRAĆE SE IZMIRENIM KADA KORISNIK IZMIRI SVOJE OBAVEZE PREMA OPERATORU U POGLEDU KUPLJENIH PARKING KARATA.