Language: :: Eng :: Ita :: Ger :: Esp :: Ru ::

mParking

mParking

Radi unapređenja kvaliteta usluga i automatizovanog upravljanja kompletnim poslovnim procesom, razvili smo informacioni sistem za kontrolu i naplatu parkiranja.

mParking je savremeno softversko rešenje za automatizovano on-line upravljanje i funkcionisanje parking službe.

On-line funkcije omogućavaju evidenciju i naplatu parkiranja putem SMS-a ili parking karte, kontrolu naplate putem PDA uređaja, internu kontrolu rada kontrolora i administraciju sistema.

mParking podržava mogućnost prilagođavanja složenim organizacionim i lokacijskim strukturama i može se prilagoditi različitim zahtevima u pogledu konfigurisanja sistema.

Softversko rešenje mParking objedinjuje četiri različita softverska paketa sa nizom pripadajućih funkcionalnosti:

Administracija sistema
- Administracija korisnika
- Konfiguracija sistema
- Definisanje hijerarhijske organizacione strukture

SMS centar
- Web servisi i veza sa SMS provajderom

PDA - rad kontrolora na terenu
- Uočavanje vozila
- Evidencija naplate
- Izdavanje doplatnih karata

Poslovna aplikacija
- Evidencija parking karata po tipovima
- Praćenje rada kontrolora
- Evidencija doplatnih karata
- Razmenu informacija sa policijom
- Izveštavanje
- Analiza podataka

Način plaćanja parking karte putem SMS-a

1.Korisnik šalje SMS poruku sa registarskom oznakom vozila na kratak broj (short code number) namenjen za naplatu parkiranja.
2.Prima poruku sa potvrdom o uspešnom plaćanju parkinga.
3.Dobija obaveštenje o isteku plaćenog vremena.


 

 

 

 

PDA uređaj za kontrolu parking prostora

pda kontrola